เฝ้าในหลวง 86 พรรษา • รับเสด็จ, หัวหิน, 5.12.2013

Date : 5th of December 2013, 180 Pictures, some pictures are from Big M, used with permission.คนหัวหินรักพระเจ้าอยู่หัว

 
t1 = 6577 d

t2 = 689 ms

★ ★ ★  Copyright © 2006 - 2024 by changpuak.ch  ★ ★ ★

Impressum