Contents
Statistics
Flag Counter
Since 08.08.2014
Your IP is 44.213.60.33
ec2-44-213-60-33.compute-1.a
Info
Valid HTML 4.01 Transitional Creative Commons Lizenzvertrag
rss
Sunthorn Phu • สุนทรภู่
Picture was taken at Thai Human Imagery Museum, Nakhon Chaisri
(73120 Nakhon Prathom)
034-332607 • 034-332109
Thai Human Imagery Museum
Sawatdi_Raksa.php    21565 Bytes    31-05-2024 11:51:10


Sawatdi Raksa • สวัสดิรักษาSawatdi Raksa ( สวัสดิรักษา ) was written by Sunthorn Phu, a very famous thai writer, living from 1786 to 1855 in Bangkok. He wrote 'Khun Chang Khun Phaen' as well as a lot of other stories and poems. This one (Sawatdi Raksa) deals with the proper manners of a 'Gentleman'.

Every Thai student knows his stories and poems very well. And so should you !๏ อนึ่งภูษาผ้าทรงณรงค์รา

ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี

วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี

เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล

เครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว

จะยืนยาวชันษาสถาผล

อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน

เป็นมงคลขัตติยาเข้าราวี

เครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสด

กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี

วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี

วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม

วันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศ

แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม

หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม

ให้ต้องตามสีสันจึงกันภัยฯ


๏ อนึ่งว่าถ้าจะลงสรงสนาน

ทุกห้วยธารเถื่อนถ้ำแลน้ำไหล

พระพักตร์นั้นผันล่องตามคลองไป

ห้ามมิให้ถ่ายอุจจาร์ปัสสาวะ

อย่าผินหน้าฝ่าฝืนขึ้นเหนือน้ำ

จะต้องรำเพรำพัดซัดมาปะ

เมื่อสรงน้ำสำเร็จเสร็จธุระ

คำนับพระคงคาเป็นอาจิณฯ


๏ อนึ่งวิชาอาคมถมถนำ

เวลาค่ำควรคิดเป็นนิจศีล

จึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรณพ้นไพริน

ให้เพิ่มภิญโญยศปรากฏไป ฯ


๏ อนึ่งสุนัขมักเฝ้าแต่เห่าหอน

อย่าขู่ค่อนด่าว่าอัชฌาสัย

เสียสง่าราศีมักมีภัย

คนมิได้ยำเยงเกรงวาจา

อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเมื่อลมพัด

ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา

อนึ่งพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา

ไม่วันทาถอยถดทั้งยศทรัพย์

อนึ่งอย่าว่าแดดแลลมฝน

อย่ากังวลเร่งวันให้พลันดับ

เมื่อเช้าตรู่สุริยงจะลงลับ

จงคำนับสุริยันพระจันทร

อนึ่งเล่าเข้าที่ศรีไสยาสน์

อย่าประมาทหมั่นคำนับลงกับหมอน

เป็นนิรันดร์สรรเสริญเจริญพร

คุณบิดรมารดาคุณอาจารย์ฯ


๏ อนึ่งผ้าทรงจงนุ่งเหน็บข้างขวา

กันเขี้ยวงาจระเข้เดรัจฉาน

อนึ่งอย่าไปใต้ช่องคลองตะพาน

อย่าลอดร้านฟักแฟงแรงราคี

ทั้งไม้ลำค้ำเรือนแลเขื่อนคอก

ใครลอดออกอัปลักษณ์เสียศักดิ์ศรี

ถึงฤทธิ์เดชเวทมนตร์ดลจะดี

ตัวอัปรีย์แปรกลับให้อัปรา

อนึ่งไปไหนได้พบอสภซาก

อย่าออกปากทักทายร้ายนักหนา

ให้สรงน้ำชำระพระพักตรา

ตามตำราแก้กันอันตรายฯ


๏ อนึ่งเครื่องผูกลูกสะกดตระกรุดคาด

เข้าไสยาสน์ยามหลับทับฉลาย

เครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกราย

อย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัย

อนึ่งวันจันทร์คราสตรุษสารทสูรย์

วันเพ็ญบูรณ์พรรษาอัชฌาสัย

ทั้งวันเกิดเริดร้างให้ห่างไกล

ห้ามมิให้เสนหาถอยอายุ

แม้นสตรีมีระดูอย่าอยู่ด้วย

ถ้ามิม้วยก็มักเสียจักขุ

มักเกิดมีฝีพองเป็นหนองพุ

ควรทำนุบำรุงองค์ให้จงดีฯ


๏ อนึ่งนั้นวันกำเนิดเกิดสวัสดิ์

อย่าฆ่าสัตว์เสียสง่าทั้งราศี

อายุน้อยถอยเลื่อนทุกเดือนปี

แล้วมักมีทุกข์โศกโรคโรคา

อนึ่งบรรทมถ้าลมคล่องทั้งสองฝ่าย

พระบาทซ้ายอย่าพาดพระบาทขวา

ข้างขวาคล่องต้องกลับทับซ้ายมา

เป็นมหามงคลเลิศประเสริฐนัก

อนึ่งว่าถ้าจะจรแลนอนนั่ง

สำเนียงดังโผงเผาะเกาะกุกกัก

คือคุณผีปิศาจอุบาทว์ยักษ์

ใครทายทักถูกฤทธิ์วิทยาฯ


๏ ขอพระองค์จงจำไว้สำเหนียก

ดังนี้เรียกเรื่องสวัสดิรักษา

สำหรับองค์พงศ์กษัตริย์ขัตติยา

ให้ผ่องผาสุกสวัสดิ์ขจัดภัย

บทโบราณท่านทำเป็นคำฉันท์

แต่คนนั้นมิใคร่แจ้งแถลงไข

จึงกล่าวกลับซับซ้อนเป็นกลอนไว้

หวังจะให้เจนจำได้ชำนาญ

สนองคุณมุลิกาสามิภักดิ์

ให้สูงศักดิ์สืบสมบัติพัสถาน

แม้นผิดเพี้ยนเปลี่ยนเรื่องเบื้องโบราณ

ขอประทานอภัยโทษได้โปรดเอยฯ
"Early in the morning, after getting out of bed, you must refrain from anger and touchiness. Turning your face towards the East and South, you must pronounce three times an incantation according to the Buddhist formula over the water for washing your face. After washing your face with the water, the first word or sentence to be uttered ought to be nice and good. It will increase and enhance your noble dignity. For splendour which upholds a man’s characteristic properties resides in your face in the morning. During the day, the splendour resides in your body. You must take a bath and sprinkle your body with scented water. By observing this, you will be healthy and happy. During the evening, the splendour resides at both feet. You must wash your feet. No woman’s foot is allowed to be placed over yours.

When eating food, if you are facing East you will have power and long life. If facing South, you will be beloved by everyone. If facing West you will be happy and healthy, your sufferings, if any, will be decreased, you will have honour and dignity. If facing North, you will meet with ill-luck; your life span will be shortened year by year.

While sitting, you must not look downward nor spit. Such an act will spoil your dignity. Facing the North on such occasion is good and keeps you immune from evil spirits and the dark arts. Then wash your face. It will become bright and clear. Before going out, first take a bath and sprinkle your face and body with scented water. Victory will be with you.

You must not allow your wife to sleep upon your arm (as a pillow for her head), and always wash yourself after sleeping. Fortune will smile, driving away mishaps. Washing your nails on Monday and Wednesday prevents all accursed things coming into contact.

When going to war, the garments to be donned each day during the seven days of the week are to be of seven colours.

Sunday: Red is auspicious
Monday: Light yellow is to have a long life
Tuesday: Purple is lucky
Wednesday: Yellow-red or glittering multi-coloured
Thursday: Yellow-green
Friday: Blueish-gray
Saturday: Black is a terror to the enemy.

The colour of war steeds ought to be also identical with that of the day.

In taking a bath at a riverside or stream, you should face the direction of the running water. The voiding of nature is prohibited. Do not face against the running water for you may accidentally be the victim of the black arts. After a bath, always pay respect to Ganga, the Water Goddess.

The knowledge of magical arts is good, and incantations ought always to be recited every evening. They will become potent and effective against enemies and increase your dignity and power. When a dog continues to bark and howl, do not say harsh words against it. For such a speech will spoil your word. Do not spit while there is a wind. If the saliva falls on any animal, then the mantra or mystic spell will become impotent.

When meeting a monk and paying no customary respect due to him, your dignity will be weakened. Do not abuse the sun, wind or rain. Do not hasten the day to come to an end. Pay respect every daybreak and dusk to the sun and the moon. When getting into bed do not fail to make obeisance on the pillow (with one’s hands in salutation) to one’s parents and preceptors, extolling their graces and virtues.

If, when wearing a phanung or loin-cloth after twisting its two ends together in front, one end is tucked finally on the right side, you will be free from harm of the teeth and claws of crocodiles and other ferocious animals. Do not pass under a bridge across a creek or canal, a trellis supporting climbing plants, a wooden prop of a house, or a fence of animal enclosure. Whoever passes under such things will lose his splendour and dignity and his mantra and magical incantations will become impotent, defeating their own ends.

When seeing a corpse while going out, do not make a remark. It is very unlucky to do so. You must wash your face as a counter act. Do not sleep with your charms and amulets. They will be impaired of their magical properties. Do not step over weapons. Do not lie on the left side of a woman, for harm will come to you. On New Year’s Day, Sat Day (Mid-Year Feast), a day when there is an eclipse either of the sun or the moon, the lenten full moon day, and your own birthday, sexual intercourse is prohibited. For your age will be shortened. To sleep with a woman during her menstruation, if you do not die, you will lose your eyesight and have a boil full of pus. On your birthday, do not kill any animal. Your life will be shortened and you will lose your glory and dignity. You will also suffer from sickness and pain.

While sleeping, if your inspiration and expiration flow easily in and out of both nostrils, do not put your left foot over the right one. If the air flows freely in the right nostril only, the right foot must be placed on the left one. It is very auspicious to observe the rule. While walking, sleeping or sitting, if a crashing or creaking sound is heard, it is prohibited to make a remark. The noise may be produced by magical art or evil spirits which can harm one if one makes a remark."


 
t1 = 6577 d

t2 = 198 ms

★ ★ ★  Copyright © 2006 - 2024 by changpuak.ch  ★ ★ ★

Impressum