Contents
Statistics
Flag Counter
Since 08.08.2014
Your IP is 44.213.60.33
ec2-44-213-60-33.compute-1.a
Info
Valid HTML 4.01 Transitional Creative Commons Lizenzvertrag
rss
เราจะทำแบบวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่
15. July 2024
ช้างเผือกรักในหลวง
thai_proverb.php    24553 Bytes    03-06-2024 09:57:54


✰✰✰ สุภาษิตไทย ✰✰✰


Thai ProverbsWhere's a will, there's a way.

ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Heaven is not reached with a single bound.

ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

A friend in need is a friend indeed.

เพื่อนกินหาง่าย
เพื่อนตายหายาก

Time and tide wait for no man.

เวลาและวารี ไม่ยินดีจะคอยใคร

Spare the rod, spoil the child.

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

God helps those who help themselves. Help youself and God will help you.

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน(ช่วยตัวเองก่อน แล้วพระเจ้าจึงจะช่วยท่าน)

Still water runs deep.

น้ำนิ่งไหลลึก

Bad egg, bad bird.

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

Trust neither an unknown road nor an unknown person.

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน

Never give advice unless asked.

อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

Never cast your pearls before swine.

ไก่ได้พลอย หรือวานรได้แก้ว

Everybody in love is blind.

ความรักทำให้คนตาบอด

Like father, like son.

ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น

Out of sight, out of mind.

สามวันจากนารีเป็นอื่น

When money speaks, the truth is silent.

เงินคือพระเจ้า

First come, first served.

มาก่อนได้ก่อน

Don't build castles in the air

อย่าสร้างวิมานในอากาส

Be a Roman when you are in Rome.

เขาเมืองตาหลิ่ว ก็ต้องหลิ่วตาตาม

Walls have tongues, and headges ears.

กำแพงมีหู ประตูมีตา

Speech is silver, silence is golden.

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

The trodden path is the safest.

เดินตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัด

Birds are entanged by their feet and men by their tongue.

ปลาหมอตายเพราะปาก

Truth is immortal, error is mortal.

ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย (แต่การทำผิดเป็นธรรมดาของมนุษย์)

Two heads are better than one. Four eyes see more than one. United we stand, divided we fall.

สามัคคีคือพลัง,รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

Home sweet Home. There is no place like home.

บ้านคือวิมานของเรา

More work, more pay. No work, no pay.

งานคือเงิน เงินคืองาน (ไม่ทำงานก็ไม่ได้เงิน)

Love seem no fault.

ยามรัก น้ำต้มผักก็ว่าหวาน

Frogs in the well are ignorant of the ocean.

กบในกะลาครอบ

Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone.

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

Believe only half of what you see.

ฟังหูไว้หู

What cannot be cured must be endured.

เมื่อแก้ไม่ได้ ก็ต้องยอมรับ

There is no medicine for the fool.

สีซอให้ความฟัง

Are you saw, you are like to reap.

วัวใครเข้าคอกคนนั้น (กรรมใดใครก่อ ผู้นั้นย่อมรับกรรมนั้น)

Two men look out through the same bars, one sees the mud, one the stars.

สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม อีกคนหนึ่งเห็นดวงดาว

When you have money, everyone calls you brother.

มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่

Everything must have a beginning

ทุกสิ่งต้องมีการเริ่มต้น

self-done is soon done.

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

Make hay while the sun shines. You must strike the iron while it is hot.

น้ำขึ้นให้รีบตัก

Time brings wisdom.

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

When one has not what one likes, one must like what one has.

จงพอใจในสิ่งที่ตนมี

The more one has, the more one wants.

ยิ่งรวยก็ยิ่งโลภ

Where there is love, there is pain.

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

Look before you leap.

ดูตาม้าตาเรือ (พิจารณาให้รอบคอบก่อนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด)

While I breathe, I hope.

ชีวิตย่อมมีความหวัง

Today is better than two tomorrows. Never leave that till tomorrow which you can do today.

อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

Great men are not always wise. Even a wise man somethings makes a slip.

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

Love the one who loves you, not the one whom you love.

รักคนที่เขารักเขาดีกว่า

A hero is only know in time of misfortune.

มิตรในยามยากก็คือเพื่อนแท้

Tell me thy company and I will tell thee what tho art. Birds of a feather flock together.

คบคนพาลพาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

There is no smoke without fire.

ไม่มีไฟ ย่อมไม่มีควัน

None so deaf as those that will not hear.

ปิดหูปิดตา (ไม่มีใครหูหนวกเท่าคนที่ไม่ยอมรับฟัง)

The best prophet of the future is the past.

(อดีตย่อมย้อนรอยตัวของมันเอง)

Rome was not bult in one day.

(กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว

You cannot teach old dogs new tricks.

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

It is easy to be wise after the event.

วัวหายล้อมคอก

To err is human, to forgive divine. Return good for evil.

เป็นธรรมดาที่มนุษย์ทำผิด แต่จงให้อภัย

Word once spoken can never be recalled. A word once out flies everywhere

คำพูดเป็นนายเรา

No one is too old to learn.

ไม่มีใครแก่เกินเรียน

Lost time is never found again.

(เราเรียกเวลากลับคืนมาไม่ได้)

A good man never dies. A man's true wealth is the good he does in this world.

คนดีย่อมไม่ตาย

Little boats should keep near shore.

ควรประมาณตน

Black cows give white milk.

แม่วัวสีดำก็จริง แต่ให้น้ำนมสีขาวเสมอ
แมวไม่ว่าสีดำหรือสีขาว ก็จับหนูได้

He who does not go forward stays behind.

คนเกรียจคร้าน เฉื่อยชา ย่อมอยู่ล้าหลังเสมอ

To know everything is to know nothing.

(คนที่รู้ทุกอย่าง คือคนที่ไม่รู้อะไรจริงสักอย่างเดียว) รู้มากยากนาน

Don't throw away your old shoes till you have got new once.

อย่าคาดการณ์ล่วงหน้า

Half a loaf is better than no bread,

มีนิดหน่อยดีหว่าไม่มีเสียเลย

He that never fails never grows rich. Who dares nothing needs hope for nothing. Never ventured, never won.

คนที่ไม่เคยทำผิด จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ

A stitch in time saves nine. Prevention is better than cure.

กันไว้ดีกว่าแก้

Eat to live - not live to eat.

กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน

Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. Pain and pleasure, like light and darkness, succeed each other.

ทุกข์และสุขเป็นของคู่กัน

The voice of the people is the voice of good. The will of the people is the best law.

เสียงของประชาชน คือเสียงของพระเจ้า

Wisdom is one's eternal treasure.

มีปัญญากับตัว กลัวอะไร

it is better to have a hen tomorrow than an egg today.

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

To be of no Church is dangeous.

คนไม่มีศาสนานั้น อันตรายนัก

Music is the universal language of mankind.

ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษย์ชาติ
ชนใดไม่มีดนตรีการ ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

A liar is not belived even though he tells the truth.

เด็กเลี้ยงแกะ

The road to success is by o means strewn with roses.

ทางไปสู่ความสำเร็จ มิได้โปรยด้วกลีบกุหลาบ

Grey hair is a sign of age, not of wisdom.

ผมสีเทาแสดงว่าชรา มิใช่แสดงว่ามีปัญญา

Everyone must work against the time.

ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา

Don't quit your job because of a bad boss your next one may be worse.

อย่าผละงานเก่าท่าน เพราะมีนายที่ไม่ดี นายคนใหม่อาจเลวยิ่งกว่า

Don't let grass grow under your feet.

อย่าเกียจคร้าน

All men are created equal.

(ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน) (ฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกัน)

Every dog has his day.

ทุกคนย่อมมีคราวโชคดี

A short cut is not always short.

ทางลัดไม่สั้นเสมอไป

Don't be a dog in the manager.

อย่าทำตัวเป็นสุนัข อยู่ในรางหญ้า

Moderation is the key to success.

การรู้จักประมาณ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

Nothing is static. Everything changes for better or worse.

ไม่มีอะไรคงที่ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง ไม่ดีขึ้นก็เลวลง

The bird is known by its note, the man by his words.

สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

Pardon others often, thyself never.

จงให้อภัยผู้อื่น แต่อย่าให้อภัยตัวเอง

The pen is mightier than the sword.

ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ

Good to forgive; best to forget.

การให้อภัยนั้นดี แต่การบืมเสียย่อมดีที่สุด

Hope is the poor man's bread.

ความหวังเป็นอาหารของคนยาก

Absence makes the heart grow fonder.

การจากกันทำให้รักกันมากขึ้น

Whom the gods love die young.

คนที่พระเจ้ารักมักตายแต่ยังหนุ่มสาว

A good name is better than richness.

ชื่อเสียงดี ดีกว่า ทรัพย์สมบัติ

Do not hang all on one nail.

อย่าแขวนของทั้งหมด บนตะปูตัวเดียว

Do not put all your eggs into one basket.

อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในะกร้าใบเดียว

Much talk, little work.

พูดมาก งานก็น้อย

Great things have small beginnings.

สิ่งสำคัญ ๆ ย่อมมีการตั้งต้นเล็ก ๆ

Marriage is like a cage, those within want to get out, those without want to get in.

ชีวิตสมรสเป็นเรื่องที่คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า

 
t1 = 6577 d

t2 = 238 ms

★ ★ ★  Copyright © 2006 - 2024 by changpuak.ch  ★ ★ ★

Impressum